Aktuálna verzia Aves-Symfónia 5: ver. 1.5.3

Nové funkcionality:

 • ✅ Pridané polia pre zápis času pozorovania od do
 • pridajAves.xls vylepšenia importu cez Excel súbor
  • príliš veľká poznámka ku druhu (viac ako 499 znakov) je pri importe pridaná do poznámky k lokalite, ktorá nemá obmedzenie veľkosti
 • JASOŇ a AVES
  • import už neprebieha cez tú istú cestu ako import zo vzorového súboru pridajAves.xls, dôvodom sú odlišné polia pre zápis veku a pohlavia
  • mobilná aplikácia JASOŇ - kontroly hniezd sú importované denne
  • mobilná aplikácia AVES - zabezpečuje zber dát projektu Aves monitoring, pre import boli pridané metódy Aves monitoringu ako modul, 1717 trvalých monitorovacích lokalít (TML) ako skupiny lokalít, podrobnosti o importe popisujeme na stránke Aves monitoring

Plán pre ďalšie verzie

 • ⚒ import z mobilnej aplikácie AVES, párovať lkplocgrp_id z hlavnej databázy, pridať trvalé monitorivacie plochy (TMP) ako predvolené lokality
 • ⚒ polia pre zápis času pozorovania zaradiť aj do formulára
 • ⚒ polia pre zápis veku a pohlavia zaradiť formulára
 • ⚒ iné živočíšne skupiny
 • ⚒ súbežne rozšíriť import cez Excel súbor
 • ⚒ ďalšie položky formulára, buď voliteľne užívateľom alebo ak užívateľ pracuje nie cez mobil ale napríklad cez veľkú obrazovku počítača
 • ⚒ záznamy aktivít, zapísaných záznamov, poslaných, importovaných z excelu a podobne

Nové funkcionality verzie 1.5.1

 • ✅ Možnosť zadávať negatívne pozorovania, charakteristika NEGAT a počet 0
 • ✅ V zozname pozorovaní načíta po 10 záznamov na obrazovku s možnosťou listovať vždy úsporne po 10
 • ✅ vylepšenia importu cez Excel súbor, prispôsobené pre import dát kontrôl hniezd z appky JASOŇ, priradenie užívateľovi podľa položky pozorovateľ, nová položka IDhniezda

Nové funkcionality verzie 1.5.0

 • synchronizovanie užívateľov, ak sa registruje nový na AVES-e alebo si zmení e-mail a užívateľské meno, tak tie isté zmeny urobiť v tabuľke užívateľov i tu
 • ✅ vylepšenia importu cez Excel súbor

Nové funkcionality verzie 1.4.9

 • eBird import Pridaná nová funkcionalita, nový príkaz "listden" ako možnosť importovať dáta z eBird, ktoré doterajší import nezískal.
  • To sú záznamy užívateľov, ktorí majú prísnejšie nastavený svoj profil (napríklad nechcú byť medzi TOP100) a dáta z lokalít, z ktorých zapisovali doteraz len takíto užívatelia.
  • V týchto prípadoch nedokáže získať lokalitné informácie ani cielený import - jeden záznam ("checklist") z eBird databázy.
  • Použitie: pridaj.nasesk.info/sk/listden/rok-mesiac-den napríklad 2021-03-18
  • príkaz vyhľadá všetky záznamy zo Slovenska z daného dňa a doteraz neimportované záznamy importuje s prihladnutím na pravidlá jednotlivých užívateľov (užívateľ xy definoval pri zahájení importu v decembri 2020 od ktorého dátumu už netreba importovať jeho dáta)

Nové funkcionality verzie 1.4.8

 • ✅ Možnosť importovať dáta z eBird zapísané z územia Slovenska. Databáza www.eBird.com má aj vydarenú mobilnú aplikáciu. Radi ju používajú aj naši zoológovia.

Nové funkcionality verzie 1.4.7

 • ✅ Možnosť zapísať dáta do excel súboru a naraz ich načítať do databázy v rozsahu položiek ako sa tu dajú aj online zapísať.
  • Vzorový excel pridajAves.xls súbor k dispozícii na stiahnutie. Má viacero záložiek: -druhovník Aves, číselník prístupnosti, číselník charakteristík a príklad.
  • Druhy možnosť zapisovať ako rod druh, slovensky alebo ako id druhu. Pri slovenčine možno písať s diakritikou alebo úplne bez diakritiky (Kacica lyziciarka namiesto Kačica lyžičiarka)
  • Charakteristiky možno zapisovať iba jedným spôsobom, podľa stĺpca id_ch v číselníku (M_MV, ZIMOVANIE, B2, D16 atď.)
  • Prvý riadok je pre názvy položiek.
  • Najprv urobí kontrolu druhého riadka, či sú dáta podľa vzoru. Ak nie sú v poriadku, podá informáciu o každej chybnej bunke.
  • Ak sú v poriadku načíta záznamy a zakladá ich. Ak je v niektorom riadku chyba na konci podá súhrnnú presnú správu a každom riadku kde bola chyba a každej bunke s chybou v tom riadku. Tie riadky nezakladá. Na konci podá podrobnú informáciu.
  • Možno znovu poslať ten istý excel, už založené záznamy znovu nezakladá (za duplikát považuje, ak už existuje záznam s rovnakými nasledujúcimi položkami: užívateľ, obe súradnice, dátum, druh, počet a charakteristika). Preto je vhodné opraviť chyby v pôvodnom exceli a znovu poslať už opravený súbor.
  • Založené riadky majú označenie veľké I (importované). Kým nie sú označené veľkým N (neexportované), ostávajú tu a do Avesu sa nenačítavajú, aby ste ich mohli skontrolovať. Pre úplnosť veľkým E sú označené už okopírované úspešne do Aves-u.
 • ✅ Možnosť označiť práve vytváraný záznam aby sa po uložení hneď nenačítal do Avesu. (napr. budú menené počty, poznámky..atď. kým pozorovanie trvá). V takom prípade má označenie veľké Z ("Z" ako vyžadujúce ešte zmeny).

Nové funkcionality verzie 1.4.4

 • ✅ Nové tlačidlo Uložiť a pridať ďalší druh k tomuto pozorovaniu. Ušetrí čas, ak vieme, že píšeme za sebou viacero druhov z rovnakého miesta. (Preskočí zobrazenie uloženého s nutnosťou zísť dole a "stlačiť nový druh pre danú lokalitu".) Ak už píšeme posledný pozorovaný druh, stlačíme jednoduché tlačidlo "Uložiť".
 • ✅ obohatené dynamické informácie v zelenom poli o lokalitu, dátum a druh.
 • ✅ predvolená charakteristika podľa aktuálneho mesiaca. M_MV jul, august, sept, okt, nov; ZIMOVANIE dec, jan, feb; M_MV marec; A0 april, maj, jun
 • ✅ riadenie stránkovania bolo zjednodušené. Doterajšie bolo veľmi široké, v mobiloch nedosiahnuteľné.

Nové funkcionality verzie 1.4.3

 • Odosielanie dát do centrálneho AVES-u. Aves si kopíruje k sebe jednotlivé záznamy. Ak boli vytvorené pridávaním ďalších druhov k rovnakej lokalite, vytvorí z nich ako zvyčajne jeden záznam s mnohými druhmi. Dopočítava k nim lokalitné údaje a ako pozorovateľa dá autora záznamu.
 • ✅ odoslaný záznam sa tu už nedá upravovať, iba použiť ako vzor. Editujte prosím už len v Aves-e.
 • ✅ počas úpravy existujúceho záznamu AVES počká, kým sa dokončí editácia záznamu.

Nové funkcionality verzie 1.4

 • Pridať ďalší druh k pozorovaniu. Po zápise prvého druhu je možné k tej istej lokalite pridávať ďalšie druhy. Voľba je prístupná v zozname pozorovaní alebo pri zobrazení konkrétneho pozorovania.
 • ✅ Uložené nové záznamy alebo upravené záznamy sú presmerované na zobrazenie záznamu.
 • ✅ O výsledku ukladania, úpravy alebo mazania je generované jednorázová informatívna hláška v hornej časti obrazoky.
 • ✅ Ušetrenie hľadania na mape ak sme znova na rovnakej lokalite. Možnosť pridať nový záznam z rovnakej lokality "Vzor pre ďalší záznam"
 • ✅ Pozícia na mape je ohraničená zeleným kruhom, klikaním na mapu sa posúva na miesto kliknutia. Ak je kruh červený (zobrazenie záznamu), vtedy len ukazuje kde boli zadané súradnice a nedá sa meniť.

Nové funkcionality verzie 1.3

 • ✅ poradie v prehľade od najnovšieho záznamu
 • ✅"bug", bola vymenená z.šírka s dĺžkou!
 • ✅ predvyplnenie dnešného dátum a predvyplnenie počtu 1
 • ✅ mapa pridať ortofotomozaiku, OpenTopoMap je priehľadná

Nové funkcionality verzie 1.2

 • ✅ keď klikáme do mapy, mapa zobrazuje súradnica do položiek formulára, rovno do zoology_longitud a zoology_latitud

Nové funkcionality verzie 1.1

 • ✅ keď máme https://pridaj.nasesk.info, "s" bezpečné, potom sa opýta či smie priblížiť mapu na lokalitu mobilu/počítača
 • ✅ SK a EN verzia podľa prihlásenia